Pre Neho sa oplatí riskovať/for Him it is worthy to risk

Veci, ktoré stoja za to,  sú väčšinou riskantné. Keď napríklad premýšľam o dobrodružstvách, väčšinou sa mi tie najlepšie zážitky spájajú s rizikami. Keď niečo naozaj stálo za to, spájalo sa to s rizikom.

A rovnako je to aj s novými vecami v živote. A s novými začiatkami. Raz ktosi múdry povedal:

” Ak budeme stále robiť, čo sme robili, vždy sa dostaneme tam, kam sme sa dostali predtým.”

 

My ľudia sa často bojíme riskovať. Pretože máme strach. Máme strach zo zmeny, z ničoho nového, a z neúspechu.  Príliš sa bojíme, čo si kto pomyslí. A je to príliš o nás.

Ked však poznáš pravdu o sebe- keď vieš kým si a akú máš hodnotu, zrazu stráca zmysel to, čo si myslia tí okolo. Zrazu už nemá posudzovanie ostatných dopad na Tvoje rozhodnutia a na vášeň, s ktorou robíš veci. Zrazu ich robíš preto, lebo ich robiť chceš- nie preto, lebo niekto chce, aby si ich robil.

Pretože Boh volá každého z nás úplne sa mu odovzdať. Darovať mu to, čo miluješ, aby to zobral, a vrátil Ti to očistené. Vzdať sa svojich predstáv a v úplnej dôvere začať žit pre Neho. Pretože vtedy dá Kristus zmysel tomu, čo robíš. Oslobodiť sa od svojich zaužívaných zvykov hriechu a byť nový, nový s čistým rúchom a novou náplňou života. Kristus bude novou náplňou života. Náplňou, vďaka ktorej sa už nikdy nebudeš cítiť prázdny.

Je tu Niekto väčší, kto za Tebou stojí. Pre Neho sa oplatí riskovať!

/Things, that are worth it, are most of the time risky. When I for excample think about adventures, most of the time are my best experiences connected with risks. When was something really worth it, it was connected with risk.

And it’s the same with new things in life. And with new beginnings. Once someone wise told:

“If we still do, what we did, we’ll always get there, where we get before.”/

 

/We humans are often afraid to risk. Because we have fear. We are afraid of change, of something new, and of failure. We are too much afraid of what would who think. And it’s too much about us.

But when you know the true about yourself- when you know, who you are and what is your value, suddenly looses meaning what think people around. Suddenly all that judging around doesn’t have any impact at Yours decisions and passion, that you are doing things with. You are suddenly doing things just because you want to do them- not because someone wants you to do them.

Because God is calling each of us to surrender for Him completely. To give Him what you love, so He’ll take it, and give it back to you cleaned. To give up your concepts and in full trust start to live for Him. Because that’s when Christ will give sense into what you are doing. To set yourself free from the established habits of sin and be new, new with cleaned robe and new filling of life. Christ’ll be the new filling of life. The filling, trough which you’ll never feel empty again.

There’s Someone bigger here, who stands behind you. And for Him is worth to risk!/

w/love Mária

thanks Sára Švidroňová for photos ♥

2 thoughts on “Pre Neho sa oplatí riskovať/for Him it is worthy to risk

  1. I’m really impressed with your writing talents and also
    with the format for your blog. Is that this a paid subject
    matter or did you modify it your self? Anyway keep
    up the nice quality writing, it is rare to look a great weblog like this one
    nowadays..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *